Axioma Ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenia na życie

Wśród wszystkich rzeczy, które można ubezpieczyć, nasze życie i zdrowie mają największą wartość. Osoby posiadające ubezpieczenie na życie czują się bezpiecznie, co znacznie podnosi komfort życia i wydajność pracy. Grupowe ubezpieczenie na życie to działający na korzyść pracodawcy argument w dyskusji o zadowoleniu i przywiązaniu do pracy.

Jako pracodawca możesz zapewnić pracownikom poczucie bezpieczeństwa i dostęp do zaplecza finansowego w przypadku nieoczekiwanych problemów takich jak poważne zachorowanie czy śmierć bliskich. Ubezpieczenie na życie daje dostęp do szybkiej diagnostyki i leczenia – eliminując pracownika z długich kolejek w NFZ i przywracając go do pracy zawodowej. Grupowe ubezpieczenia na życie opłacane są przez firmy bądź pracowników. Obejmują szeroki zakres świadczeń w przypadku śmierci lub utraty zdrowia. Mogą zostać rozszerzone o opcje dodatkowe związane z ubezpieczeniem najbliższych pracownika.

Efektem ubezpieczenia większej grupy ludzi jest uzyskanie korzystniejszych warunków: szerszego zakresu ochrony, wysokich sum ubezpieczenia oraz niskiej składki miesięcznej. Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę, dając nam ochronę zarówno w pracy, w życiu prywatnym, w kraju i za granicą.

Dla kogo

Grupy pracowników zatrudnionych w firmach

Grupy Klientów – po zakończeniu stosunku pracy możliwa indywidualna kontynuacja

Zakres ubezpieczenia

Utrata życia

Poważne zachorowanie

Pobyt w szpitalu

Operacje i zabiegi metodą laparoskopową

Ekspercka opinia medyczna wraz z asystą prawną

Spowodowanie trwałego lub całkowitego inwalidztwa

Częściowe inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie NNW

Świadczenie w przypadku urodzenia się dziecka

Świadczenie w przypadku śmierci rodziców i teściów

ASSISTANCE – pomoc w trakcie powrotu do zdrowia (m.in. domowa opieka pielęgniarki, dostarczanie leków, pomoc rehabilitanta i masażysty, transport medyczny itp.)

Ochrona pracowników w delegacjach (pokrywa koszty leczenia, transportu medycznego, gwarantuje szybką pomoc)

Zalety

Zabezpiecza pracowników, motywuje ich i zwiększa przywiązanie do miejsca pracy

Ubezpieczeniem mogą zostać objęci sami pracownicy, jak i pracownicy wraz z ich rodzinami

Dwa lub trzy warianty cenowe, z gotowym pakietem zdarzeń na z góry określone kwoty odszkodowania

Pracodawca ma dużą swobodę w tworzeniu kształtu własnego ubezpieczenia

Składka z polisy grupowej może być automatycznie odliczana z wynagrodzenia

Krótka karencja lub jej brak

Pomoc finansowa, kiedy pracownicy nie będą zdolni do pracy zarobkowej w wyniku długotrwałej rekonwalescencji i rehabilitacji

Ważne

Okres trwania ubezpieczenia uzależniony jest od umowy z pracodawcą

Po odejściu z pracy istnieje możliwość przekształcenia polisy w indywidualną kontynuację

Jeśli pracodawca sponsoruje składkę, może zostać zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej zgodnie z art. 93 kodeksu pracy, może też wliczyć składkę w koszt uzyskania przychodu.

Kontakt w sprawie grupowych ubezpieczeń na życie

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90