Axioma Ubezpieczenia

Ubezpieczenia na życie

Polisa na życie

Ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenie ochronne na życie są obecnie bardzo popularne wśród ludzi. Głównym celem polisy na życie jest wypłacenie środków pieniężnych bliskim na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Ubezpieczenie ochronne nazywane jest także polisą na życie. Od pobytu w szpitalu, przez zdiagnozowanie ciężkiej choroby, czy nawet ukąszenie pszczoły – ubezpieczenie ochronne ma na celu uzyskanie pomocy finansowej w razie nieoczekiwanych zdarzeń.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dwa rodzaje polis na życie: terminowe i bezterminowe. Na rynku dostępne są polisy, które łączą funkcję ochroną i oszczędnościową (ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, kapitałowe, posagowe). Przed podjęciem decyzji związanej z zakupem ubezpieczenia na życie warto zastanowić się nad wysokością sumy ubezpieczenia, oczekiwanego zakresu i czasu trwania ochrony, rodzaju polisy. W ten sposób można wybrać ubezpieczenie dostosowane do indywidualnych potrzeb, czyli aktualnej sytuacji rodzinnej i finansowej.

Dla kogo

Dorosły, chcący zabezpieczyć się od wszelkich życiowych wypadków

Dziecko ubezpieczane przez osobę dorosłą

Zakres ubezpieczenia

Odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego, operacji, zdiagnozowania nowotworu złośliwego lub innej poważnej choroby

Odszkodowanie za każdy dzień pobytu w szpitalu

Odszkodowanie z racji złamania kości, skręcenia lub zwichnięcia stawu

Odszkodowanie w przypadku pogryzienia przez zwierzęta i owady

Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji

Zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku

Zalety

Zapewnia bezpieczeństwo finansowe oraz komfort psychiczny osoby ubezpieczonej, jej bliskich
posiadanie polisy pozwala na stabilną sytuację finansową, nawet  w przypadku ciężkiej choroby, nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy, czy też utraty dochodów,
dodatkowy kapitał na emeryturę,
oszczędności na lepszy start Twoich dzieci w dorosłe życie,
zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

W ochronę można włączyć partnera i dzieci

Elastyczne warunki dotyczące zakresu i okresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia

Ważne

Ubezpieczenie na życie nie podlega żadnym egzekucjom za wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych – polisa nie może być zajęta przez komornika, nie może być przejęta w ramach np. grzywny na rzecz Skarbu Państwa

Ubezpieczenie na życie jest wolne od podatku od darowizn, możesz w każdej chwili dokonać cesji polisy na drugą osobę bez podatku od darowizny

Ubezpieczenie na życie nie stanowi masy spadkowej – Twoi bliscy otrzymają pieniądze z polisy niezależnie od postępowania spadkowego

Oferty różnią się w zależności od wieku osób ubezpieczonych

Przed podpisaniem polisy konieczne jest wypełnienie ankiety medycznej lub jeśli suma ubezpieczenia jest wysoka wymagane są badania laboratoryjne i wizyta lekarska, których koszt pokrywa ubezpieczyciel

BEST DOCTORS

BEST DOCTORS założone zostało w 1989 r. przez lekarzy Harvard Medical School. W ramach ubezpieczenia zyskujesz dostęp do 53 tysięcy cenionych lekarzy i specjalistów z całego świata – w ponad 450 specjalizacjach medycznych. Best Doctors to ubezpieczenie zewnętrznego, międzynarodowego operatora. Jest to pakiet świadczeń zapewniający, w razie poważnego zachorowania, zarówno organizację jak i pokrycie kosztów leczenia za granicą. Ubezpieczenie BEST DOCTORS to, w przypadku choroby, dostęp do wiedzy, najlepszej diagnostyki i badań.

Dla kogo

Dla Ciebie i bliskich, których chcesz chronić w przypadku choroby

Zakres ubezpieczenia

Ochrona w przypadku zmian nowotworowych i przednowotworowych

Ochrona w przypadku konieczności przeprowadzenia operacji naczyń wieńcowych

Obejmuje wszelkie zabiegi kardiochirurgiczne, wymianę lub naprawę zastawek

Obejmuje operacje neurochirurgiczne

Obejmuje przeszczepy organów od żywego Dawcy narządów (w tym przeszczep szpiku kostnego)

Obejmuje tzw. Drugą diagnozę, analizę dokumentacji medycznej, raport o możliwościach leczenia

Zapewnia organizację leczenia i przejmuje wszelkie formalności związane z pobytem w szpitalu, podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem

Refunduje koszt pobytu w szpitalu za granicą (zakwaterowanie i wyżywienie), opieki anestezjologicznej i znieczulenia, przeprowadzenia operacji i opieki pooperacyjnej, zapewnienia leków i środków opatrunkowych podczas hospitalizacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, radioterapii i chemioterapii, badania laboratoryjnego i diagnostycznego, dodatkowego łóżka dla osoby towarzyszącej lub dawcy, a także kosztów tłumacza

Gwarantuje dietę szpitalną wysokości 100 euro/dzień

Zalety

Daje poczucie bezpieczeństwa i realne wsparcie w przypadku choroby

Dowiesz się, czy w kraju wyczerpano wszelkie narzędzia do prawidłowego rozpoznania zaistniałej choroby

Dotychczasową diagnozę, wyniki badań oraz informacje o sposobie leczenia przekażesz zespołowi BEST DOCTORS bez wychodzenia z domu

Otrzymasz raport z dodatkową diagnozą i rekomendacją sposobu leczenia za granicą

Otrzymasz listę pytań, które w Twoim przypadku należy omówić z zagranicznym specjalistą

Sam wybierzesz jedną z trzech zagranicznych klinik, z najlepszym doświadczeniem i rezultatami w leczeniu danej choroby

Ubezpieczyciel umożliwia obecność osoby towarzyszącej w procesie leczenia za granicą

Ważne

Suma ubezpieczenia wynosząca 2 000 000 Euro na pokrycie kosztów leczenia

Możliwość zawarcia umowy i cena polisy zależne są od wieku osoby chcącej przystąpić do ubezpieczenia

Ubezpieczenie posagowe

Indywidualne ubezpieczenie posagowe to program oszczędnościowo-ochronny dla rodziców, dziadków, rodziców chrzestnych, stworzony z myślą o wsparciu dziecka. W ramach ubezpieczenia co miesiąc odkładana jest kwota do wypłaty w dniu Jego 18 urodzin lub później (datę określa umowa – maksymalnie 25 lat). Jeśli w tym czasie zabraknie Cię przy boku dziecka, lub staniesz się niezdolny do pracy, ubezpieczyciel przejmie obowiązek opłacania składek. Zastrzyk finansowy będzie niezwykłym prezentem dla osoby wchodzącej w dorosłość, ale to nie wszystko! Szereg klauzul dodatkowych pozwala uzyskać odszkodowania np. za pobyt w szpitalu, poważne zachorowanie, a w przypadku śmierci ubezpieczającego także specjalną rentę.

Dla kogo

Rodzice, dziadkowie, opiekunowie, którzy chcą zapewnić dziecku dobry start w dorosłość

Zakres ubezpieczenia

Działa jak konto oszczędnościowe

Chroni na wypadek śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku

Ubezpieczyciel przejmie opłacanie składki w przypadku śmierci lub niezdolności do pracy osoby ubezpieczonej

Zapewnia rentę posagową (zakres rozszerzony)

Obejmuje odszkodowania za powstanie uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku, poważnego zachorowania, pobyt dziecka w szpitalu

Zalety

Stanowi zabezpieczenie finansowe dziecka

Daje pewność wypłaty pełnej kwoty, bez względu na to co stanie się z rodzicem / opiekunem / dziadkiem

Możliwość dodatkowego skorzystania ze świadczenia rentowego

Szeroki wybór rozszerzeń

Ważne

Polisy posagowej nie należy porównywać z lokatą – w przypadku śmierci opiekuna wypłaty z polisy oszczędnościowo-ochronnej są niewspółmiernie wyższe od wypłat z lokat

Grupa otwarta

Ubezpieczenie Grupa otwarta to ubezpieczenie na życie. Daje zabezpieczenie podobne do tego, które zakłady pracy gwarantują swoim pracownikom. Skierowane są do osób wykonujących wolne zawody, freelancerów i osób pracujących projektowo, a także bez stałego miejsca zatrudnienia.

Dla kogo

Osoba wykonująca wolny zawód – dziennikarz, aktor, ludzie kultury

Freelancer – grafik, programista, copywriter

Każdy, kto nie posiada stałego miejsca zatrudnienia

Osoby zatrudnione w zakładach pracy nieoferujących ubezpieczenia na życie

Zakres ubezpieczenia

Ubezpiecza na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu i pobytu w szpitalu

Ubezpiecza na wypadek niezdolności do pracy

Obejmuje odszkodowanie na wypadek śmierci bliskich ubezpieczonego (współmałżonka, dzieci, rodziców, teściów)

Ubezpiecza na wypadek poważnego zachorowania lub pobytu w szpitalu współmałżonka lub partnera

Obejmuje leczenie specjalistyczne

Gwarantuje wypłatę w przypadku urodzenia dziecka – z dodatkowymi świadczeniami zależnymi od skali Apgar

Konsultacje lekarskie w przypadku urodzenia dziecka z problemami zdrowotnymi

Odszkodowanie w przypadku poronienia ciąży powyżej 22 tygodnia

Zalety

Działa na całym świecie przez 24 h na dobę

Można ubezpieczyć się w określonym wieku i czasie, ale ochrona działać będzie do końca życia

Składka nie wzrasta wraz z wiekiem

Ważne

Nie ma znaczenia czy przechodzisz na rentę, czy zmieniasz zakład pracy. Ubezpieczenie w swoim zakresie i składce pozostaje niezmienne

Ubezpieczenie medyczne

Dodatkowe Ubezpieczenie medyczne rozwiązuje problemy z dostępem do lekarzy specjalistów. Gwarantuje szybkie terminy wizyt w placówkach w całej Polsce – bez skierowań, długich kolejek i limitów. Ubezpieczenie medyczne to także pakiet badań diagnostycznych, których zakres dopasujesz do potrzeb własnych i Twoich bliskich, których możesz objąć identyczną ochroną.

Dla kogo

Każdy, kto korzysta z pomocy lekarzy-specjalistów

Rodzina, która potrzebuje dostępu do świadczeń medycznych

Osoba w podeszłym wieku

Młodzi rodzice, którzy często potrzebują konsultacji z lekarzem

Każdy, kto czuje się zmęczony zmaganiami z NFZ

Zakres ubezpieczenia

Otwiera nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów (bez skierowań)

Zapewnia możliwość szybkiego skorzystania z badań diagnostycznych

Obejmuje odszkodowania za pobyt w szpitalu

Pokrywa koszty leczenia

Dostęp do infolinii medycznej czynnej 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu

Obejmuje prowadzenie ciąży, rehabilitację, wizyty domowe, szczepienia przeciw grypie

Zalety

Bezgotówkowa realizacja świadczeń medycznych

Obejmuje choroby występujące w momencie podpisania umowy

Wysokość składki niezależna od wieku

Stała cena za ubezpieczenie całej rodziny

W przypadku Ubezpieczenia medycznego nie są wymagane badania lekarskie i ankieta medyczna

Ważne

Ubezpieczenie nie posiada karencji! Możesz korzystać z dostępu do badań i lekarzy od pierwszego dnia po podpisaniu umowy

Kontakt w sprawie ubezpieczenia na życie

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90