Axioma Ubezpieczenia

OC zawodowe

OC zawodowe medyka chroni Cię przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Istnieją oddzielne zakresy i różne sumy ubezpieczeń dla zawodów medycznych. W niektórych zawodach OC medyka jest obowiązkiem prawnym. Dzięki znajomości rynku ubezpieczeń medycznych mamy możliwość przedstawić ubezpieczenia dla konkretnych grup zawodowych: lekarzy, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, stażystów, pielęgniarek, położnych, studentów medycyny czy farmaceutów.

Skorzystaj z niepowtarzalnej oferty ubezpieczeń dedykowanych Twojemu zawodowi medycznemu.

Dla kogo

Lekarz rodzinny
Lekarz POZ
Lekarz specjalista
Lekarz dentysta
Pielęgniarka
Położna
Higienistka
Asystentka stomatologiczna
Fizjoterapeuta
Ratownik medyczny
Podmiot medyczny (np. przychodnia)
Farmaceuta
Student medycyny
Diagnosta
Analityk

Zakres ubezpieczenia

Wypłata odszkodowania dla osób, którym nieumyślnie wyrządziłeś szkodę w związku z wykonywanym zawodem
Pokrycie kosztów szkód w wynajmowanym mieniu — nieruchomości i mienia np. aparatury medycznej
Szkody powstałe wskutek zabiegów medycyny estetycznej / chirurgii plastycznej
Szkody, których doznali Twoi pracownicy
Wypadki za granicą np. podczas udziału w akcjach ratowniczych, stażach, delegacjach, konferencjach
Ochrona prawna np. w sprawach o łapówki, błędów w sztuce, zachowanie zasad etyki lekarskiej

Zalety

Możesz wybrać odpowiedni zakres i klauzule ubezpieczenia, by dopasować je do potrzeb
Chronisz swój majątek prywatny przed możliwymi przykrymi konsekwencjami wykonywania zawodu

Ważne

Nie wszystkie zawody medyczne obciążone są prawnym obowiązkiem posiadania ubezpieczenia, jednak zawsze warto je mieć
Posiadanie OC zwiększa wiarygodność wobec lekarza w oczach pacjentów, klientów i partnerów

Kontakt w sprawie OC medyka

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90