Axioma Ubezpieczenia

Turystyczne dla zawodów medycznych

Zawody medyczne wiążą się z możliwością/ potrzebą częstego podróżowania. Dla lekarzy, przedstawicieli firm medycznych oraz studentów medycyny, dobrym rozwiązaniem bywa jedno ubezpieczenie podróży na cały rok.

Dla kogo

Lekarz
Pielęgniarka
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Inny zawód medyczny
Studenci i uczniowie kierunków medycznych

Zakres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek choroby
Ochrona na wypadek nieszczęśliwego wypadku za granicą
Ubezpieczenie bagażu, w tym sprzętu elektronicznego i sportowego (wymienionego w OWU)
Ubezpieczenie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem sportów rekreacyjnych

Zalety

Brak limitu wyjazdów w ciągu roku
Nie wymaga zgłaszania wyjazdów. Ochrona działa zawsze wtedy, kiedy przebywasz za granicą np. na sympozjum czy konferencji
Możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dla osób uprawiających sporty ekstremalne
Ubezpieczenie bagażu, w tym sprzętu elektronicznego i sportowego
Można wykupić wariant indywidualny lub rodzinny
Szybka pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku

Ważne

Ubezpieczenie działa bez względu na liczbę wjazdów oraz cel podróży. Ochrona trwa do 45 dni jednorazowego pobytu poza granicami RP

Kontakt w sprawie ubezpieczenia turystycznego dla zawodów medycznych

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90