Axioma Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenie Cargo dotyczy przewożonych towarów. Można porównać je do AUTOCASCO. Zadziała w odniesieniu do wszelkich szkód. Chroni kiedy zdarzenie nie powstało z winy przewoźnika, a np. siły wyższej. Nie wymaga także ustalania, która z osób biorących udział w procesie przewozu lub przeładunku towarów odpowiada za szkodę.

Dla kogo

Klient zlecający przewóz towaru

Firma logistyczna

Zakres ubezpieczenia

Wszelkie szkody związane z przewozem i przeładunkiem

Straty spowodowane przez siłę wyższą: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, deszcz nawalny, lawinę, trzęsienia, osunięcia i zapadanie ziemi

Straty związane z kradzieżą z włamaniem, rabunkiem, kradzieżą środka transportu wraz z mieniem

Odpowiedzialność za zaginięcie lub stratę mienia z innych przyczyn

Zalety

Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, od załadunku i rozładunku – zakres czasowy ochrony ubezpieczeniowej w cargo obejmuje cały proces transportu odbywający się na ryzyku ubezpieczającego, w tym: zmiany środków transportu i międzyskładowania

Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika jest limitowana, w cargo nie ma tego typu ograniczeń

Nie trzeba wykazywać okoliczności powstania szkody, a tylko to, że zaszła, sam fakt powstania szkody w transporcie rodzi podstawę do uzyskania odszkodowania

Nie trzeba ustalać winnego szkody, co jest szczególnie przydatne przy częstych przeładunkach

Ubezpieczenie towaru podczas transportu w kraju i/lub za granicą

Ubezpieczenie towaru w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych

Ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie krajowym (cargo) i międzynarodowym (cargo ICC)

Pozwala na zachowanie płynności finansowej

Ważne

Przy ubezpieczeniach Cargo istotne jest precyzyjne określenie momentu i miejsca przyjęcia mienia do ochrony

Kontakt w sprawie ubezpieczenia Cargo

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90