Axioma Ubezpieczenia

Ubezpieczenie flotowe

Jak płacić mniej za ubezpieczenie firmowych samochodów? Decydując się na ubezpieczenie flotowe! Największy wpływ na cenę ubezpieczeń komunikacyjnych mają zniżki za bezszkodową jazdę. W Polsce zniżki przypisywane są konkretnej osobie / firmie, jej numerowi PESEL / REGON. Prowadząc działalność, możesz posiadać wiele ubezpieczonych pojazdów. W przypadku oddzielnych ubezpieczeń szkoda na jednym z nich (nawet niewielka stłuczka) będzie rzutować na wysokość opłat i zniżek związanych z ubezpieczeniem pojazdów.

Inaczej działa ubezpieczenie flotowe. To zdecydowanie korzystniejsze warunki ubezpieczenia wielu samochodów. Towarzystwo ubezpieczeniowe oblicza stawkę, zwracając uwagę nie tylko na ilość szkód, ale też ilość pojazdów. Zawierając ubezpieczenie flotowe na 12 miesięcy, gwarantujemy zamrożenie stawek i zniżek niezależnie od planowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe zmian w zakresie stawek, a także ilości szkód, które zaistnieją w międzyczasie.

W okresie trwania umowy flotowej każdy nowo zakupiony samochód będzie ubezpieczany na podstawie wcześniej wynegocjowanych stawek.

Dla kogo

Firma posiadająca więcej niż 5 samochodów

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej

Klient korporacyjny

Zakres ubezpieczenia

Pełna elastyczność: tylko polisa OC lub pakiet, w skład którego mogą wejść: Zielona Karta / Ochrona prawna / AUTOCASCO / NNW / ASSISTANCE / Ubezpieczenie szyb i opon

Dostosowany do wymagań, oczekiwań i sposobu użytkowania danej floty

Zalety

Ochrona wszystkich posiadanych pojazdów

Ochrona pojazdów zakupionych w trakcie trwania umowy flotowej

Zmniejszenie formalności

Indywidualnie negocjowane warunki

Niezmienność wynegocjowanych warunków w okresie obowiązywania umowy generalnej

Możliwość ustalenia dogodnych form i terminów płatności

Wyrównanie okresów ubezpieczenia wszystkich pojazdów we flocie – jeśli jest to korzystne

Możliwe odstąpienie od wybranych wyłączeń wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia

Ważne

Przy obliczaniu składki za ubezpieczenie flotowe, firmy ubezpieczeniowe analizują m.in. ilość i rodzaj pojazdów, ich wartość, strukturę wiekową

Kontakt w sprawie ubezpieczenia floty

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90