Axioma Ubezpieczenia

Ochrona prawna

 Ochrona prawna to ubezpieczenie bardzo popularne w krajach Europy Zachodniej. Tam prawie każdy ma własnego prawnika, finansowanego z ubezpieczenia. Może liczyć na pomoc we wszystkich sytuacjach wymagających ochrony interesu ubezpieczonego przez sądem. Odwołania od decyzji administracyjnych, pozwy osób trzecich – z ubezpieczeniem ochrona prawna nie musisz zmagać się z nimi samodzielnie. Otrzymasz także zwrot poniesionych kosztów procesowych.

Dla kogo

Każda osoba chcąca chronić siebie i najbliższych przed kosztami i niedogodnościami związanymi z prowadzeniem spraw sądowych/administracyjnych

Osoby potrzebujące częstej pomocy w sporządzaniu i analizowaniu dokumentów

Zakres ubezpieczenia

Pokrywa koszt zatrudnienia prawnika broniącego Twoich interesów (reklamacje, mediacje, spory z pracodawcą, ochrona dóbr osobistych w tym wizerunku, sprawy sądowe – w tym sprawy karne)

Pokrywa wszelkie opłaty wynikające z postępowań przed organami administracji państwowej i samorządowej

Pokrywa koszt zastępstwa procesowego

Obejmuje wszystkie koszty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego oraz zwrot zasądzonych wyrokiem sądu kosztów strony przeciwnej

Uwzględnia koszt podróży do sądu zagranicznego i koszty tłumacza

Zalety

Poczucie bezpieczeństwa

Doradztwo i konsultacje 24 h na dobę

Szybka pomoc w sprawach wymagających znajomości prawa

Nielimitowana ilość porad prawnych, wzorów pism oraz treści aktów prawnych

Ważne

Naczelna rada adwokacka zaleca posiadanie ubezpieczenia Ochrona Prawna. Od 2014 roku prowadzone są akcje informacyjne, których celem jest zapewnienie Polakom większego dostępu do ochrony prawnej w ramach ubezpieczenia

Kontakt w sprawie ochrony prawnej

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90