Axioma Ubezpieczenia

Ubezpieczenie majątku

Najpopularniejsze typy ubezpieczeń majątkowych dotyczą ochrony nieruchomości (domu, mieszkania) oraz pojazdów mechanicznych (samochód, motor, pojazdy rolnicze). Są to jedne z najdroższych życiowych inwestycji. Naszych Klientów informujemy zawsze o możliwości zakupu rozszerzeń gwarantujących znacznie szerszą ochronę tego, co w naszym życiu stanowi wartość.

Ubezpieczenia zwierząt

Chroniąc własne cztery kąty, można zadbać także o bezpieczeństwo i zdrowie domowych zwierząt, które często traktujemy jak pełnoprawnych członków rodziny. Polisę mieszkaniową można rozszerzyć o ubezpieczenie pupila. Nie tylko psa, kota, ale także udomowionych gryzoni, papug, hodowanych koni czy pszczół z przydomowej pasieki. Zakres ochrony zależny jest od wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dla kogo

Osoba posiadająca polisę ubezpieczenia mieszkania / domu

Właściciel zwierząt domowych

Zakres ubezpieczenia

Pomoc weterynaryjna

Transport po wypadku

Koszty leków i opatrunków

Koszty godnego pochówku

Świadczenie łagodzące stratę (pozwala przygarnąć nowego pupila)

Zalety

Daje pewność, że w każdej sytuacji zapewnimy zwierzętom odpowiednią pomoc medyczną

Pozwala godnie pożegnać czworonożnego przyjaciela i wypełnić pustkę po jego stracie

Ważne

Ubezpieczyciele z reguły nie wyznaczają limitów zwierząt domowych, jakie mogą zostać objęte ochroną z polisy. Wyjątkiem są pszczoły

Polisy nie obejmują agresywnych zwierząt oraz tych przeznaczonych na handel

Ubezpieczenie nagrobków

Polisa mieszkaniowa może chronić dom i mieszkanie, ale też inne należące do nas budowle, w tym nagrobki.

Dla kogo

Każdy, kto posiada polisę ubezpieczenia mieszkania / domu

Osoba chcąca chronić nagrobki swoich bliskich

Zakres ubezpieczenia

Chroni od kilkunastu zdarzeń losowych (np. ognia, pioruna, opadów, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego)

Pokrywa koszty związane z wandalizmem i kradzieżą elementów stałych (tablicy, wazonu stanowiącego element konstrukcji)

Ubezpiecza przed skutkami akcji ratowniczych prowadzonych na terenie cmentarza (usuwanie efektów zalania, pożaru, złamanego drzewa)

Zalety

Skutecznie chroni miejsca pamięci, które mają dużą wartość – nie tylko finansową

Pozwala bezpiecznie inwestować w pomniki stawiane z myślą o najbliższych

Ważne

Ubezpieczenie nie chroni elementów, które nie zostały na stałe przymocowane do nagrobka

Polisa nie obejmuje zniszczeń wynikających z upływu czasu i starzenia się materiałów

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego

Właściciele nieruchomości położonych na wiejskich posesjach bywają ustawowo zobowiązani do posiadania ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego. Wystarczy, że powierzchnia gospodarstwa wynosi więcej niż 1 ha, lub, także w przypadku mniejszych gospodarstw, prowadzona jest produkcja rolna.

W myśl ustawy budynkiem gospodarstwa rolnego jest nieruchomość, która wchodzi w skład gospodarstwa, ma więcej niż 20 m2, jest trwale związana z gruntem, jest wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiada fundamenty i dach.

Dla kogo

Właściciel gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha

Właściciel gospodarstwa poniżej 1 ha prowadzący produkcję rolną

Zakres ubezpieczenia

Zakres ochrony na wypadek kilkunastu zdarzeń losowych np. ognia, pioruna, opadów, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi

Polisa w podstawowej postaci obejmuje budynki takie jak: domy mieszkalne, stodoły, stajnie, szopy, kurniki, chlewnie

Rozszerzona polisa może objąć także budowle np. altany wraz z murowanym grillem, bramy i ogrodzenia, budynki gospodarcze, garaże, oczka wodne i baseny, podjazd brukowany

Zalety

Pozwala prowadzić gospodarstwo rolne zgodnie z obowiązującym prawem

Gwarantuje bezpieczeństwo prowadzenia upraw rolnych, ich przechowywania i przygotowywania do sprzedaży

Chroni prowadzących posiadających gospodarstwo przed roszczeniami ze strony osób trzecich

Firmy ubezpieczeniowe oferują zarówno pakiet podstawowej ochrony stanowiącej ustawowe minimum, jak i rozszerzenia do polisy zapewniające większą ochronę

Ważne

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego grozi kara finansowa

Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla rolników pobierających dopłaty do prowadzonej działalności. Istnieją dwa zakresy ubezpieczeń – węższy dotowany i szeroki pozbawiony dotacji.

Dla kogo

Rolnik

Spółka z o.o.

Stowarzyszenie / fundacja

Zakres ubezpieczenia

Chroni uprawy polowe: zboża, kukurydzę, rzepak, buraki, ziemniaki, tytoń, chmiel itd. W ramach ubezpieczenia dotowanego. Pozostałe uprawy niedotowane

Chroni uprawy warzyw i owoców

Ubezpiecza od ryzyk losowych: np. gradu, deszczu nawalnego, powodzi, przymrozków, huraganu, skutków przezimowania

Zalety

Pozwala pozyskiwać dotacje zgodnie z obowiązującym prawem
Istnieje możliwość pozyskania dopłaty do ceny ubezpieczenia

Wielu ubezpieczycieli przewidziało system płatności ratalnych za ubezpieczenie upraw

Ważne

Istnieją limity na ilość dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych, co powoduje sezonową różnicę w dotowanym zakresie ochrony

Kontakt w sprawie ubezpieczenia majątku

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90