Axioma Ubezpieczenia

Ubezpieczenie transportowe – postaw na produkty, które zapewniają skuteczną ochronę

Prowadzisz firmę w branży TSL (transport-spedycja-logistyka)? Na co dzień wysyłasz, przewozisz lub sprowadzasz wartościowe towary? Pewnych zdarzeń nie jesteś w stanie przewidzieć, możesz jednak zabezpieczyć się przed ich następstwami. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie transportowe ochroni Cię przed stratami finansowymi.

Ubezpieczenie transportowe to kluczowy element zarządzania ryzykiem w działalności przewozowej. Dlatego jego wybór nie powinien być dziełem przypadku. W Axioma przeanalizujemy Twoją sytuację, dobierzemy odpowiednią ochronę ubezpieczeniową i przeprowadzimy Cię przez cały proces jej zawierania. Dzięki temu przy minimum wysiłku zyskasz skuteczną ochronę ubezpieczeniową mienia w transporcie oraz ograniczysz ryzyko strat finansowych.

Ubezpieczenia transportowe – zaufaj specjalistom i ze spokojem prowadź działalność w branży TSL

Przewóz towarów to złożone i wymagające przedsięwzięcie. Dlatego w Axioma zapewniamy dostęp do szerokiej ochrony ubezpieczeniowej zarówno w transporcie krajowym, jak i transporcie międzynarodowym. Zabezpieczamy interesy nie tylko przewoźników, ale również producentów, importerów, eksporterów i handlowców.

Co zyskujesz, wybierając odpowiednie ubezpieczenie transportowe?

Poczucie bezpieczeństwa

Odpowiednio skonstruowana polisa ubezpieczeniowa zagwarantuje wypłatę odszkodowania nawet w przypadku całkowitego zniszczenia ładunku. Dzięki temu możesz prowadzić działalność bez obaw, że szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych lub z winy przewoźnika doprowadzą do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zaufanie zleceniodawców

Świadomość, że w razie wystąpienia szkody rzeczowej zleceniodawca może ubiegać się o odszkodowanie, zwiększa zaufanie potencjalnych klientów wobec przedsiębiorstwa świadczącego usługi transportowe. Podnosi to również wiarygodność firmy.

Korzystny wizerunek

Odpowiednie ubezpieczenie transportowe zabezpieczy interesy nie tylko firmy świadczącej usługi transportu zleconego, ale również jej klientów. W efekcie potwierdzi profesjonalne podejście usługodawcy i pozytywnie wpłynie na jego wizerunek w branży transportowej.

Dobre ubezpieczenie transportowe – jak je zawrzeć, aby zyskać skuteczną ochronę i nie przepłacić?

Kiedy chodzi o transport towarów, najlepszą ofertą nie jest ta najtańsza, lecz ta, która zapewnia faktyczną ochronę ubezpieczeniową. W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia towaru chcesz przecież otrzymać odszkodowanie równe wartości poniesionych strat, a nie niższe. Na koszt ubezpieczenia wpływa nie tylko wysokość sumy gwarancyjnej, ale również zakres ochrony. Im przed większą liczbą ryzyk i różnych zdarzeń losowych ma zabezpieczać produkt, tym wyższe składki trzeba uiszczać.

Droga do najlepszych, szytych na miarę ubezpieczeń transportowych wiedzie przez multiagencję. W Axioma znajdziesz wszystkie dostępne na rynku polisy, a ekspert specjalizujący się w ubezpieczeniach transportowych doradzi, które produkty sprawdzą się najlepiej w przypadku Twojej firmy czy też konkretnej umowy przewozowej. Porówna nie tylko warunki poszczególnych umów, ale również koszty. Dzięki temu zyskasz pewność, że uzyskana ochrona ubezpieczeniowa będzie adekwatna do Twoich potrzeb i możliwie jak najtańsza.

Ubezpieczenia w transporcie – podstawowe rodzaje. Jaką ochronę możesz uzyskać?

Ubezpieczenia transportowe dostępne na rynku to grupa zróżnicowanych produktów dedykowanych branży TSL. Oto podstawowe możliwości, które masz do wyboru:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) przewoźnika

 

Zwalnia przewoźnika od odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie towaru. Za powstałe szkody rzeczowe płaci bowiem ubezpieczyciel. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika obejmuje również szkody finansowe wynikające z opóźnień w dostawie towarów.

Ubezpieczenie OC spedytora

Zabezpiecza spedytora przed odpowiedzialnością za szkody rzeczowe i finansowe, które wynikają z nienależytego wykonania lub niewykonania umowy spedycji. Ubezpieczenie zadziała, gdy np. popełnisz błąd w wyborze przewoźnika lub zgubisz dokumenty transportowe. Zawierając polisę OC spedytora, nie tylko zabezpieczasz się przed stratami finansowymi, ale również zwiększasz wiarygodność firmy.

Ubezpieczenie Cargo

Odnosi się do przewożonych towarów i zapewnia ochronę mienia w transporcie. Podstawę do uzyskania odszkodowania stanowi sam fakt powstania szkody. Nie trzeba ani wykazywać jej okoliczności, ani ustalać winnego. Zakres ubezpieczenia Cargo można z łatwością dopasować do indywidualnych potrzeb, rozszerzając ochronę o zdarzenia niezależne od przewoźnika, takie jak wypadek środka transportu, za który kierowca nie ponosi odpowiedzialności, pożar, grad, rozbój lub kradzież z włamaniem.

Zabezpieczenie licencji WE

Jest obowiązkowe w przypadku przewoźnika, który wykonuje działalność na terenie Unii Europejskiej. To swego rodzaju potwierdzenie, że przedsiębiorca może spełnić zobowiązania finansowe wobec swoich partnerów.

Potrzebujesz pomocy w sprawie ubezpieczeń transportowych?

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90

Co może być przedmiotem ubezpieczenia transportowego?

Firma oferująca przewóz towarów może ubezpieczyć:

 • przewożone mienie,
 • kierowcę,
 • odpowiedzialność za przewożone mienie
 • opakowania przewożonych produktów,
 • floty pojazdów,
 • licencję zawodową,
 • firmowe nieruchomości,
 • urządzenia i maszyny,
 • wyposażenie biura i magazynu.

Za szczególnie problematyczne uznaje się szkody powstałe z winy przewoźnika. Wpływają one bowiem negatywnie na wizerunek firmy. Żeby przynajmniej częściowo się przed nimi zabezpieczyć, warto zdecydować się na ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo). Co ważne, zakres ochrony ubezpieczenia mienia może być różny, np. obejmować wypadek środka transportu lub nie.

Dlatego warto uważnie go przeanalizować, aby uniknąć przykrej niespodzianki, gdy dojdzie do zdarzenia nieuwzględnionego w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W Axioma dokładnie sprawdzimy zapisy umowy, tak aby ochrona Cargo była skuteczna we wszystkich wskazanych przez Ciebie sytuacjach.

Działalność transportowa – od czego firma oferująca przewóz towarów może się ubezpieczyć?

Przewoźnik, spedytor lub firma logistyczna może ubezpieczyć się od:

 • odpowiedzialności za utratę towaru,
 • odpowiedzialności za ubytek towaru,
 • odpowiedzialności za uszkodzenie
 • przesyłki towarowej lub/i opakowania,
 • szkód wynikłych wskutek niewykonania umowy,
 • szkód wynikłych z nienależytego wykonania umowy,
 • odpowiedzialności za zdarzenia losowe powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru.

Interesuje Cię ubezpieczenie OC przewoźnika lub ubezpieczenie ładunku? A może chcesz objąć ochroną ubezpieczeniową środek transportu? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w wyborze ubezpieczenia transportowego odpowiadającego Twoim potrzebom. Zapewniamy indywidualne podejście. Wierzymy bowiem, że tylko w ten sposób można zagwarantować skuteczną ochronę przed konsekwencjami zdarzeń losowych w ruchu krajowym i międzynarodowym.