Axioma Ubezpieczenia

Ubezpieczenie transportowe

Właściwie dobrane ubezpieczenie transportowe jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem w branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Ubezpieczenie transportowe chroni przed ogromnymi stratami finansowymi każdego, kto wysyła, przewozi lub sprowadza towary. Polisy dla branży TSL zabezpieczają proces transportu ładunków, przewożony towar, a także majątek firm oferujących transport i składowanie.

W Axioma znajdziesz ubezpieczenia chroniące interesy eksporterów, importerów, handlowców, przewoźników, producentów – każdego przedsiębiorcę korzystającego z transportu towarów.

Jak zawrzeć dobre ubezpieczenie transportowe?

Kiedy chodzi o TSL, najlepszą ofertą nie jest ta najtańsza, lecz ta, która zapewnia ochronę faktyczną. W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia towaru chcesz przecież otrzymać odszkodowanie równe wartości poniesionych strat.

Droga do najlepszych, szytych na miarę ubezpieczeń transportowych wiedzie przez multiagencję. Znajdziesz tu wszystkie dostępne na rynku opcje, a ekspert specjalizujący się w ubezpieczeniach transportowych doradzi, które polisy sprawdzą się najlepiej w przypadku Twojej firmy czy konkretnej umowy przewozowej.

Ubezpieczenie transportowe, którego potrzebuje firma z branży TSL

 

Co może ubezpieczyć firma TSL?

 • Przewożone mienie
 • Kierowcę
 • Odpowiedzialność za przewożone mienie
 • Opakowania przewożonych produktów
 • Floty pojazdów
 • Licencję zawodową
 • Firmowe nieruchomości
 • Urządzenia / maszyny
 • Wyposażenie biura /magazynu

Od czego można ubezpieczyć się przewoźnik / spedytor / firma logistyczna?

 • Od odpowiedzialności za utratę towaru
 • Od odpowiedzialności za ubytek towaru
 • Od odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki towarowej lub / i opakowania
 • Od szkód wynikłych wskutek niewykonania umowy
 • Od szkód wynikłych z nienależytego wykonania umowy
 • Od odpowiedzialności za zdarzenia losowe powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru.

Potrzebujesz pomocy w sprawie ubezpieczeń transportowych?

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470