Axioma Ubezpieczenia

OC przewoźnika (Polisa OCP)

W razie wystąpienia szkody polisa OCP (odpowiedzialność cywilna przewoźnika) przenosi odpowiedzialność finansową za uszkodzony, zniszczony lub zaginiony towar na ubezpieczyciela. Zakres ochrony zależy nie tylko od sumy ubezpieczenia, ale także np. od rodzaju przewożonego towaru, kompetencji kierowcy i zakresu ochrony.

Dla kogo

Osoba / firma zarobkowo przewożąca towary

Kurier

Kierowca

Zakres ubezpieczenia

Ubezpiecza na wypadek kradzieży i rabunku

Gwarantuje wypłatę odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie towaru

Pomaga w przypadku opóźnienia dostawy – np. pokrywając koszty przechowania ładunku w czasie napraw i awarii

Pokrywa koszty pracy ekspertów ustalających przyczyny i zakres szkód

Pokrywa koszty sądowej obrony i koszty postępowań sądowych

Może obejmować przewozy kabotażowe – przewóz towarów między miejscami na terenie innego kraju UE, w ramach jednego kraju

Zalety

Suma gwarancyjna ubezpieczenia może pokrywać pełną wartość towaru przewożonego

Możliwość wykupu tańszego ubezpieczenia z tzw. “udziałem własnym”

Możliwość dokupienia dodatkowej ochrony np. za przewóz towarów niebezpiecznych ADR i podwyższonego ryzyka

Możliwość wykupienia ubezpieczenia krajowego lub międzynarodowego

Ważne

Klienci chętniej zlecają transport ubezpieczonym przewoźnikom

Istnieją polisy gwarantujące ochronę, nawet gdy szkoda powstała w wyniku czynu umyślnego lub w rażący sposób zawinionego

Istnieją duże możliwości w kwestii zakresu ubezpieczenia i ceny

Kontakt w sprawie OC przewoźnika

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90