Axioma Ubezpieczenia

OC spedytora

Gdy zaistnieje szkoda, spedytor to rzecznik i reprezentant w formalnościach pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a przewoźnikiem. Polisa OCS przenosi odpowiedzialność cywilną spedytora wobec zleceniodawców i innych osób trzecich, na ubezpieczyciela. Wysokość składki zależy nie tylko od sumy ubezpieczenia, ale także charakteru i wielkości przedsiębiorstwa, statystyki szkód, typu przewozów. OC Spedytora chroni przede wszystkim przed odpowiedzialnością za szkody rzeczowe i finansowe, niewłaściwy wybór przewoźnika, za jego brak kompetencji lub odpowiedniej polisy OCP. Zabezpiecza przed błędami związanymi z monitorowaniem procesów załadunku, przeładunku i rozładunku towarów.

Dla kogo

Firma logistyczna

Firma spedycyjna

Firma usługowo-handlowa łącząca sprzedaż z transportem

Zakres ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna spedytora wobec zleceniodawcy

Odpowiedzialność cywilna spedytora wobec innych osób trzecich

Odpowiedzialność za przewoźników i dalszych spedytorów, zaangażowanych w zlecenie

Odpowiedzialność za błędy w umowie przewozu i ustaleniach pomiędzy Klientem a przewoźnikiem

Szkody wynikające z niewłaściwego wypełnienia lub zgubienia dokumentacji

Może to dotyczyć transportu w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym

Zalety

Minimalizacja ryzyka prowadzenia działalności w związku ze szkodami wynikłymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji

Możliwość dopłaty za szkody powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej

Ubezpieczenie OCS może zostać dodatkowo rozszerzone o Klauzulę przewoźnika umownego, która obejmuje ochroną ubezpieczeniową również czynności przewozowe, których spedytor nie wykonuje, lecz za które przyjął na siebie odpowiedzialność w myśl zlecenia spedycyjnego/ transportowego

Ważne

OC spedytora zwiększa wiarygodność firmy – mówi o zdolności finansowej przewoźnika

Duże możliwości w zakresie negocjacji cen, płatności ratalnej

Kontakt w sprawie OC spedytora

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90