Axioma Ubezpieczenia

Koszty leczenia obcokrajowców

Koszty leczenia obcokrajowców nazywane bywają także ubezpieczeniem zdrowotnym cudzoziemców. To szeroka ochrona, którą objęci są cudzoziemcy w czasie ich przebywania na terytorium RP. Należy dodać, że jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Każdy cudzoziemiec, przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej, jest prawnie zobowiązany posiadać ubezpieczenie zdrowotne z minimalną sumą ubezpieczenia 30 000 EURO.

Dla kogo

Każdy obcokrajowiec spoza UE przebywający na terenie Polski

Zakres ubezpieczenia

Gwarantuje pomoc lekarską w przypadku nagłego zachorowania: lekarze specjaliści w tym stomatolog w nagłym bólu, pobyt w szpitalu

Pokrywa koszt transportu medycznego i transportu zwłok do kraju zamieszkania

Zapewnia świadczenie na wypadek śmierci i nieszczęśliwego wypadku

Pokrywa koszt badań koniecznych do diagnozy i procesu leczenia

Pokrywa koszt przepisanych lekarstw i opatrunków

Zalety

Ubezpieczenie działa na terytorium określonym w umowie (zarówno zachorowania jak i nieszczęśliwe wypadki)

Dla osób podróżujących w celach zarobkowych, ale także edukacyjnych, turystycznych, czy związanych z amatorskim uprawianiem sportów

Ważne

Umowa ubezpieczenia może zostać podpisana na rok lub krócej, w zależności od okresu pobytu osoby ubezpieczonej za granicą

Kontakt w sprawie kosztów leczenia obcokrajowców

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167