Axioma Ubezpieczenia

Życie i niezdolność do pracy

Ubezpieczenie na życie dla medyka lub grupy pracowników medyczny pozwoli zabezpieczyć ubezpieczonego w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych. Należą do nich poważne zachorowania, nieszczęśliwe wypadki oraz ich następstwa np. niepełnosprawność, pobyty w szpitalach, rehabilitacje. Ubezpieczenie na życie dla medyka możesz rozszerzyć o pakiet najczęstszych chorób zawodowych, a także ubezpieczenie od utraty dochodu dla medyka. Polisę na życie można rozszerzyć na rodzinę ubezpieczonego — małżonka, partnera, dzieci.

Dla kogo

Medyków – indywidualnie
Grup 3-21 pracowników medycznych
Grup powyżej 21 pracowników medycznych

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie na wypadek nagłych problemów zdrowotnych, pokrywające koszty leczenia, leków, opatrunków, rehabilitacji itd.
Ubezpieczenie na wypadek śmierci
Świadczenie dzienne na wypadek niezdolności do pracy. Wybierz interesującą Cię sumę ubezpieczenia, jeśli z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie będziesz móc pracować. Dostępne różne warianty w zależności od posiadanej umowy o pracę lub wysokości kontraktu
Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku chorób zawodowych, a także poważnego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku
Szeroki Pakiet Assistance np. możliwość skorzystania z pakietowej pomocy opiekuna (w domu) po zabiegu, transporty medyczne, pomoc medyczna za granicą, dostarczenie leków
W przypadku ubezpieczeń dla grup – nielimitowany dostęp do wizyt u specjalistów medycyny, a także szeroki zakres badań laboratoryjnych i diagnostycznych

Zalety

Bezpieczeństwo w przypadku niespodziewanego pogorszenia się stanu zdrowia
Świadczenie zabezpieczające Bliskich w przypadku śmierci osoby będącej jednym z głównych żywicieli rodziny
Świadczenia pokrywające koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
Możliwość objęcia ochroną zdrowia i życia Najbliższych, w tym także Partnerów niebędących w związku małżeńskim z ubezpieczonym
Ubezpieczenie na wypadek utraty dochodu – świadczenia dzienne
W przypadku grup: łatwy i szybki dostęp do lekarzy i badań

Ważne

Jeśli jesteś pracodawcą zatrudniającym medyków, pamiętaj, że grupowe ubezpieczenia dotyczące zdrowia i życia pracowników zwiększa atrakcyjność zatrudnienia w Twojej firmie i zwiększa motywację do pracy. Szybki dostęp do lekarzy specjalistów wpływa na zmniejszenie absencji chorobowej zatrudnionych pracowników medycznych

Kontakt w sprawie ubezpieczeń na życie dla medyków

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90