Axioma Ubezpieczenia

Na wypadek zakażenia HIV/WZW

Wykonywanie wielu zawodów medycznych niesie ze sobą zwiększone ryzyko ekspozycji na materiał zakaźny. Wśród najczęstszych przypadków zarażeń personelu medycznego znajdują się HIV oraz żółtaczka. Ubezpieczyciele oferują specjalne polisy, tzw. ubezpieczenie od zakłuć, pozwalające szybko zdiagnozować czy doszło do zakażenia (przeprowadzenie konsultacji lekarskich i badań na obecność wirusów). Dodatkowo mogą zapewniać dodatkowe świadczenia z tytułu potwierdzenia zakażenia.

Dla kogo

Lekarz
Lekarz dentysta
Pielęgniarka
Położna
Personel medyczny
Osoba ucząca się do zawodu medycznego np. student medycyny, doktorant, słuchacz szkoły policealnej lub technikum

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie ryzyka zakażenia HIV lub WZW na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Możliwość uzyskania szybkiej diagnostyki w najbliższym szpitalu zakaźnym, oddziale szpitala prowadzącego oddział zakaźny lub ośrodku referencyjnym z listy
Dodatkowo takie ubezpieczenie może obejmować także następstwa nieszczęśliwych wypadków na terenie całego świata

Zalety

Ubezpieczenie ułatwia dostęp do szybkiej diagnostyki, która w przypadku zachorowania na HIV i WZW może uratować zdrowie i życie medyka
Ochrona rozpoczyna się szybko – w następnym dniu po podpisaniu i opłaceniu polisy
Polisa zawiera wiele korzystnych rozszerzeń, atrakcyjnych dla pracowników medycznych

Ważne

To jedno z nielicznych ubezpieczeń, które można rozszerzyć także o tzw. “Klauzulę Agresji Pacjenta” gwarantujące świadczenie z tytułu fizycznej napaści na Ubezpieczonego w trakcie wykonywania zawodu medycznego lub wykonywania czynności pomocniczych

Kontakt w sprawie ubezpieczeń na wypadek zakażenia HIV/WZW

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90