Axioma Ubezpieczenia

OC komunikacyjne

Wykupienie polisy OC to obowiązek każdego właściciela pojazdu. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karą finansową, która jest uzależniona od wysokości płacy minimalnej.

Nieważne, czy pojazd jeździ po drogach, czy stoi w garażu okrągły rok. Podstawowe i najważniejsze ubezpieczenie obowiązkowe dla użytkowników pojazdów posiadających silnik to OC komunikacyjne. Konieczność posiadania tego ubezpieczenia określa polskie prawo. Ubezpieczenie chroni Twoje finanse w przypadku kolizji lub wypadku, które spowodujesz Ty lub inny kierowca Twojego samochodu. Towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania.

Dla kogo

Posiadacz pojazdu mechanicznego: samochodu / motocyklu / pojazdu rolniczego / motoroweru

Zakres ubezpieczenia

Szkody spowodowane ruchem pojazdu

Szkody związane ze wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem

Szkody powstałe w trakcie załadunku lub rozładowywania

Szkody spowodowane zatrzymaniem lub postojem

Zalety

Działa zawsze – nawet, gdy pojazd nie jest w ruchu

Możliwość dokupienia rozszerzeń – np. ochrony zniżek, BLS

Ważne

Znaczenie w określeniu kosztu ubezpieczenia ma doświadczenie kierowcy, jego miejsce zamieszkania czy wiek

Drugim czynnikiem, który wpływa na koszt ubezpieczenia, jest model auta, rocznik, typ silnika, rodzaj zasilania

Jeśli szkody dokonał kierowca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ubezpieczyciel wystosuje regres do sprawcy

Każda szkoda jest odnotowywana w bazie szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to wyższą składkę OC w przypadku zmiany ubezpieczyciela

Fundusz ubezpieczeniowy nakłada kary za brak ubezpieczenia OC i domaga się zwrotu wypłaconych odszkodowań od nieubezpieczonych sprawców

Polisa OC musi być w pełni opłacona, aby ubezpieczenie automatycznie się wznowiło na kolejny rok. Nie nastąpi automatyczne wznowienie ochrony po przejęciu polisy od poprzedniego właściciela samochodu. W takich przypadkach za przerwę w ubezpieczeniu OC można zapłacić karę, którą nakłada UFG

AUTOCASCO

Od kolizji, przez kradzież i poważne wypadki na drodze, po zderzeniu auta ze zwierzęciem lub szkody wyrządzone przez grad. Gdy Twój pojazd ucierpi, pomocne będzie ubezpieczenie AUTOCASCO. Zniszczenie, uszkodzenie, kradzież pojazdu – to tylko niektóre sytuacje, w których uzyskasz odszkodowanie z polisy AUTOCASCO.

Dla kogo

Posiadacz samochodu / motocyklu / pojazdu rolniczego / motoroweru / przyczepy chcący chronić swój pojazd

Zakres ubezpieczenia

Obejmuje zniszczenie pojazdu – całkowite lub częściowe

Obejmuje utratę pojazdu lub części pojazdu

Obejmuje szereg zdarzeń losowych: zderzenie się pojazdów, uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie, kradzież pojazdu, gałęzie spadające na auto, skutki gradobicia i wiele innych

Pokrywa zarówno koszty naprawy, jak i części zamiennych

Zalety

Możliwość wykupienia ochrony zniżek (na jedną w danym roku kolizję / wypadek)

Możliwość wybrania zakresu gwarantującego użycie oryginalnych części zamiennych i obsługę autoryzowanych stacji

Możliwość dokupienia rozszerzeń takich jak ochrona bagażu czy auto zastępcze

Ważne

Każda szkoda jest odnotowywana w bazie szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to wyższą składkę AC w przypadku zmiany ubezpieczyciela

Przy zawieraniu nowej polisy AUTOCASCO lub w przypadku szkody w ostatnim roku polisowym konieczne jest wykonanie oględzin pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia

GAP

GAP to ubezpieczenie, które zabezpiecza przed stratą finansową w wyniku szkody całkowitej albo kradzieży auta. Występuje w dwóch wersjach. Fakturowej i indeksowej. GAP fakturowy pokrywa różnicę pomiędzy pierwotną ceną zakupu pojazdu a odszkodowaniem z AUTOCASCO, odpowiadającym aktualnej wartości rynkowej. GAP indeksowy, w razie wystąpienia szkody całkowitej w pojeździe, gwarantuje świadczenie w wysokości określonego w umowie ubezpieczenia procentu wartości rynkowej pojazdu.

Dla kogo

Właściciel pojazdu

Leasingobiorca

Osoba kupująca pojazd na kredyt

Zakres ubezpieczenia

Pokrywa różnicę pomiędzy pierwotną ceną zakupu pojazdu a odszkodowaniem z AUTOCASCO (wersja fakturowa)
gwarantuje świadczenie w wysokości określonego w umowie ubezpieczenia procentu wartości rynkowej pojazdu (wersja indeksowa)

Wyrównuje różnicę pomiędzy kwotą, jaka została do spłacenia z umowy pożyczki lub leasingu, a kwotą odszkodowania z tytułu AC/OC za wystąpienie szkody całkowitej

Zalety

Zmniejszenie strat finansowych

Zapewnia bezpieczeństwo finansowe na czas trwania umowy kredytowej / leasingowej

Daje możliwość pozyskania nowego auta na kredyt / w leasingu, jeśli poprzednie zostało zniszczone lub skradzione

Ważne

Ubezpieczenie GAP można zawrzeć również przy zakupie używanych pojazdów

Ubezpieczenie można zakupić, jeśli ma się wykupione OC komunikacyjne i AUTOCASCO

NNW

Komunikacyjne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków chroni kierowcę i pasażera. Jeśli doznają oni szkody na zdrowiu w związku z ruchem pojazdu, ubezpieczenie zagwarantuje wsparcie finansowe procesu leczenia. Jeśli zdarzy się, że w wyniku wypadku poszkodowany straci życie, odszkodowanie zostanie wypłacone osobom uposażonym.

Dla kogo

Posiadacz pojazdu mechanicznego: samochodu / motocyklu / pojazdu rolniczego / motoroweru chcący zapewnić sobie i osobom, które przewozi wsparcie finansowe w związku z ruchem i użytkowaniem pojazdu

Zakres ubezpieczenia

Trwały uszczerbek na zdrowiu (nieodwracalne skutki dla zdrowia)

Zawiera ubezpieczenie na wypadek śmierci w wypadku

Zalety

Zapewnia wsparcie finansowe po wypadku drogowym

Pozwala szybciej powrócić do zdrowia

Ważne

NNW kierowcy i pasażerów działa nie tylko wtedy, gdy do wypadku dojdzie podczas jazdy, ale także w czasie wsiadania i wysiadania oraz w kilku innych sytuacjach związanych z pojazdem

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne można kupić w pakiecie z OC i innymi ubezpieczeniami

Suma ubezpieczenia jest ustalona na jednego ubezpieczonego i na każdy nieszczęśliwy wypadek – niezależnie od ich liczby

ASSISTANCE

Wyczerpanie paliwa, utrata kluczyków, awaria skrzyni biegów, kradzież kół – ASSISTANCE to ubezpieczenie natychmiastowej pomocy obejmujące nieprzewidywalne sytuacje na drodze. Niezależnie czy związane są z uszkodzeniem pojazdu, awarią czy kradzieżą. ASSISTANCE zapewnia pomoc w postaci usług np. dowóz paliwa, hotel, auto lub kierowcę zastępczego.

Dla kogo

Właściciel pojazdu osobowego / dostawczego / ciężarowego

Właściciel przyczepy campingowej

Każdy kierowca, który chce czuć się bezpiecznie w każdej sytuacji na drodze

Zakres ubezpieczenia

Pomoc w przypadku kradzieży pojazdu lub jego elementów

Pomoc w przypadku wypadku drogowego lub awarii

Organizacja pomocy doraźnej: holowania, drobnych napraw na miejscu zdarzenia, otwarcia zatrzaśniętych drzwi

Auto zastępcze

Zmiennik kierowcy, w przypadku niezdolności do dalszego prowadzenia pojazdu

Zakwaterowanie na czas naprawy poza miejscem zamieszkania

Dowóz paliwa

Opieka nad dziećmi

Parking dla zepsutego pojazdu – w oczekiwaniu na naprawę

Zalety

Gwarancja pełnej obsługi sytuacji awaryjnych na drodze – zapewnia wsparcie m.in. w przypadku rozładowanego akumulatora, zatartego silnika czy braku powietrza w oponie

Możliwość wykupienia ochrony tylko na teren Rzeczpospolitej lub także z rozszerzonym zakresem terytorialnym

Atrakcyjne rozszerzenia za dopłatą: np. holowanie bez limitu kilometrów, pakiety dopasowane do sposobu wykorzystania auta (np. zarobkowy przewóz osób)

Coraz więcej ubezpieczycieli korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak czujniki przeciążeń i lokalizatory, dzięki którym towarzystwa ubezpieczeniowe od razu wiedzą gdzie i komu potrzebna jest pomoc

Ważne

Zakres ochrony można zwiększać i zmniejszać, by pasował do budżetu i oczekiwań

Ubezpieczenie szyb

Jazda z pękniętą szybą przednią może oznaczać wysoki mandat, ponieważ nawet mały odprysk może niespodziewanie powiększyć się w trakcie jazdy, ograniczając widoczność. Jazda z uszkodzoną szybą stanowi zagrożenie zdrowia i życia oraz koszt, który wzrasta, gdy posiadamy szyby podgrzewane, posiadające czułe sensory. Wyjątkowo kłopotliwe jest także wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję.

Ubezpieczenie autoszyb gwarantuje szybką organizację i pokrycie kosztów naprawy/wymiany uszkodzonej szyby. Głównymi zaletami jest szybka i profesjonalna pomoc w dedykowanej sieci wyspecjalizowanych warsztatów, a także brak wpływu na posiadane zniżki ubezpieczenia AUTOCASCO.

Dla kogo

Właściciel samochodu osobowego

Właściciel samochodu ciężarowego

Właściciel autobusu

Zakres ubezpieczenia

Wymiana pękniętej szyby przedniej, tylnej lub bocznych

Ochrona w przypadku zniszczenia szyby z przyczyn niezależnych (np. uderzenie spowodowane przez kamień, grad)

Ochrona w przypadku stłuczenia szyb w przypadku rabunku lub aktów wandalizmu

Zalety

Szybka i profesjonalna pomoc w dedykowanej sieci wyspecjalizowanych warsztatów

Szkoda nie wpływa na wysokość składki z AUTOCASCO (zostaje pokryta z innego ryzyka)

Ważne

Ubezpieczenie można zakupić tylko jednocześnie z ubezpieczeniem OC lub AC

Ubezpieczenie nie obejmuje szyberdachów

Zielona karta

W miejscach, w których kierowcy nie chroni zawarta w Polsce polisa OC komunikacyjnego potrzebna jest Zielona Karta. Dla podróżujących przez kraje znajdujące się na poniższej liście jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którego zakres pokrywa się z OC komunikacyjnym.

Dla kogo

Kierowcy pojazdów udający się w podróż do następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Turcja, Tunezja, Ukraina

Zakres ubezpieczenia

Ochrona przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w kolizjach i wypadkach drogowych mających miejsce w wyżej wymienionych krajach

Zalety

Poczucie bezpieczeństwa finansowego w przypadku kolizji / wypadku za granicą

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie osobie, która poniosła szkodę

Ważne

Jeśli masz polisę OC, z dużym prawdopodobieństwem Zieloną Kartę możesz otrzymać bezpłatnie u tego samego ubezpieczyciela

Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym

Z posiadaniem samochodu może wiązać się konieczność wynajęcia adwokata lub przygotowania pism wymagających pomocy prawnej. Gdy niesłusznie zatrzymane zostanie Twoje prawo jazdy, gdy zostaniesz oskarżony o spowodowanie karambolu, gdy warsztat samochodowy nie wywiąże się z umowy, gdy masz problem z uzyskaniem odszkodowania od innego kierowcy lub właściciela drogi… W każdej z tych sytuacji przydaje się ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym.

Dla kogo

Kierowca

Właściciel pojazdu

Bliscy właściciela pojazdu pozostający z nim w jednym gospodarstwie domowym

Zakres ubezpieczenia

Zapewnia dostęp do porad prawnych

Pokrywa koszty postępowania sądowego

Gwarantuje szybkie udostępnienie wzorów umów cywilnoprawnych, polskich aktów prawnych, informacji teleadresowych

Zalety

Zapewnia wsparcie w obronie prawnych interesów kierowcy lub właściciela pojazdu w zdarzeniach związanych z użytkowaniem pojazdu

Ubezpieczenie może chronić wszystkie osoby pozostające w jednym gospodarstwie domowym (w związku z użytkowaniem pojazdu)

Pomaga w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz odpieraniu roszczeń osób trzecich zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym, a także w sporach wynikających z zawartych umów ubezpieczonego pojazdu np. umowy kupna-sprzedaży

Ważne

Ubezpieczenie może działać wyłącznie na terenie Polski lub na innych, wyraźnie określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia terytoriach

Kontakt w sprawie ubezpieczenia samochodu

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90