Axioma Ubezpieczenia

NNW Indywidualne

Ubezpieczenie NNW obejmuje wszystkie zdarzenia niezależne od woli ani stanu zdrowia, które mogą spotkać Ciebie i Twoją rodzinę – przez całą dobę, w kraju i za granicą.

Ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną, zapewniając wsparcie finansów, a opcjonalnie także pakiet ASSISTANCE. Zadaniem polisy NNW jest ochrona ubezpieczonego od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak wypadki komunikacyjne, wypadki podczas pracy czy poważne problemy zdrowotne. Efektem tych zdarzeń mogą być np. trwały uszczerbek na zdrowiu, konieczność rehabilitacji, długiego leczenia czy nawet zgon ubezpieczonego.

Dla kogo

Każda osoba chcąca chronić siebie i najbliższych od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zakres ubezpieczenia

Zabezpiecza na wypadek śmierci

Gwarantuje odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu

Pokrywa koszty leków i sprzętu medycznego

Obejmuje organizację i pokrycie kosztu przeszkolenia zawodowego, w przypadku utracenia możliwości pracy w zawodzie

Obejmuje odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Zalety

Ochrona ubezpieczeniowa przez całą dobę, w każdym miejscu na świecie

Ubezpiecza przed zdarzeniami nagłymi, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć

Sam decydujesz o zakresie ochrony

Istnieją klauzule dodatkowe dla osób uprawiających wyczynowo sport

Ważne

Suma odszkodowania zmniejsza się wraz z kolejnymi roszczeniami

Kontakt w sprawie NNW indywidualnego

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90